“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Award

ผู้ชมทั้งหมด 665 

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award สำหรับบริษัทจดทะเบียน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในงาน SET Awards 2021 ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social และ Governance หรือ ESG) 

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award ในนามของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” พร้อมเสริมว่า “ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรายึดมั่นในหลักการของบรรษัทภิบาล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

และความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของเราในการมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับความทุ่มเทในการร่วมรักษาและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป”