ดาว แจงกรณีข่าวโรงงานผลิตยาอินโดนีเซียไม่ได้มาตรฐาน

ผู้ชมทั้งหมด 391 

ดาว แจงข้อมูลกรณีข่าวโรงงานผลิตยาอินโดนีเซียไม่ได้มาตรฐาน พร้อมร่วมมือทางการร่วมตรวจสอบยันไม่ใช่ลูกค้า

นายริสวาล สิปายัง ประธาน บริษัท ดาว อินโดนีเซีย เปิดเผยถึงกรณีที่หน่วยงานอาหารและยาของประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการแถลงข่าว หลังจากเข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน และได้ส่งผลเป็นอันตรายต่อประชาชน อีกทั้งพบว่ามีถังบรรจุวัตถุดิบที่เป็นสาร เอทิลีนไกลคอล (EG) และไดเอทิลีน ไกลคอล (DEG) ในระดับที่สูงบรรจุอยู่ในถังที่มีป้ายฉลากของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย ปรากฎอยู่นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผู้ประกอบการที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเชียกล่าวถึงนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด  และผลิตภัณฑ์โพรพิลีนไกลคอล (PG USP) ที่ออกจากโรงงานปิดผนึกเรียบร้อยนั้น ไม่มีส่วนผสมของ EG และDEG อย่างแน่นอน

“ดาวได้ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียโดยทันที เพื่อการรายงานข้อมูลต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวน  พร้อมเร่งตรวจสอบกระบวนการภายในของบริษัทที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยยืนยันว่าผู้ประกอบการที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเชียกล่าวถึงนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องและเป็นลูกค้าของบริษัทฯ แต่อย่างใด”นายริสวาล กล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้มีการส่งผลการตรวจสอบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบให้กับหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ พร้อมที่จะช่วยดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้นตามที่ทางหน่วยงานอาหารและยาของอินโดนีเซียต้องการต่อไป  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุก ๆ ประเทศ ที่บริษัทเข้าไปปฏิบัติงาน รวมทั้งในประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน และให้การสนับสนุนภาครัฐในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ในฐานะบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Dow ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเรื่องคุณภาพในการผลิตยา และได้รับการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ