ดีเดย์! วันนี้ (22 ก.พ.66) ลดราคาดีเซล เหลือ 34 บ.ต่อลิตร พร้อมเพิ่มค่าการตลาด

ผู้ชมทั้งหมด 481 

สกนช. สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์นี้ โดยวันนี้ (22 ก.พ.66) เริ่มต้นลดราคาขายปลีกรอบสอง ส่งผลให้ราคาเหลือ 34 บาทต่อลิตร ขณะที่ กบน. เพิ่มค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลอีก 0.40 บาทต่อลิตร แตะ 1.80 บาทต่อลิตร

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) สรุปสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์นี้ โดยวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2566) ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่สอง 0.50 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังมีมติเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลขึ้นอีก 0.40 บาทต่อลิตร จากเดิมได้ขอความร่วมมือเรื่องค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไว้อยู่ที่ 1.40 บาทต่อลิตร โดยปรับเป็น 1.80 บาทต่อลิตร เพื่อให้ค่าการตลาดทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในกรอบ 2.00 บาทต่อลิตร และให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเรื่องมาตรการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล (GAS OIL) ช่วงวันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 105.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงวันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประมาณ 1.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กบน. พิจารณาแล้วมีมติให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 1 สัปดาห์

ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 106,134 ล้านบาท ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งติดลบ 108,610 ล้านบาท