ทช. ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติช่วงฤดูหนาวบนถนน ชม.5080 เข้าสู่หมู่บ้านแม่กำปอง

ผู้ชมทั้งหมด 1,451 

ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงไฮซีซั่นของการเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จะเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสกับอากาศเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของภาคเหนือกับภาคอีสาน ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ นอกจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหลายคนถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ก็จะได้เห็นหน่วยงานภาครัฐเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน บางหน่วยงานก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็คอิน จุดกางเต็นท์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งชวนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวบนถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 สู่หมู่บ้านแม่กำปอง สัมผัสอากาศบริสุทธิ์และธรรมชาติของป่า เขา ลำธาร เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยหมู่บ้านแม่กำปองอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ ซึ่งในฤดูหนาวอากาศจะเย็นสบาย

อีกทั้งยังมีลำธารไหลผ่านกลางหมู่บ้านตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน หากเดินทางต่อไปตามถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 จะได้เห็นความงดงามของน้ำตกแม่กำปอง และวัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง) ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสและกราบไหว้สักการะ หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หากเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (กม.ที่ 26+900) และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ชม.3005 (กม.ที่ 0+000) ไปตามทางจนเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 (กม.ที่ 9+100) แล้วเดินทางต่อไปจนพบหมู่บ้านแม่กำปอง (กม.ที่ 9+500)

ทั้งนี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้ว ถนนทางหลวงชนบท ชม.5080 ยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ทช. สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ชุมชนของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม โดยบริหารจัดการเส้นทางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยตลอดเส้นทาง สอบถามข้อมูลในการเดินทางติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 0 5322 1646 หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146