ทช.สร้างถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน – โคราช แก้จราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพ

ผู้ชมทั้งหมด 310 

ทช.สร้างถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย 6 บางปะอิน – โคราช เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาจราจรติดขัดบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้คล่องตัวมากขึ้น รองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120  แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ (ตอน 2) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร(กม.) วงเงินก่อสร้าง 147 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรแล้ว โดยได้ดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน)

พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเซนต์เมรี่) ระยะทาง 1.283 กิโลเมตร เป็นการปรับปรุงถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 3 เมตร ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกัน

โดยที่ผ่านมาทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ (ตอนที่ 1 )อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กม. เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปี 64

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เนื่องจากสายทางดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมาได้