ทช.เผยก่อสร้างสะพานเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรีคืบกว่า77 %

ผู้ชมทั้งหมด 700 

กรมทางหลวงชนบท เผยโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่ศูนย์ราชการสระบุรี รุดหน้ากว่า 77% คาดแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.64  

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง (ถนนมิตรภาพ) เพื่อเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมอ่างเก็บน้ำคลองเพรียวเป็นระยะทางที่ไกลมาก ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ส่งผลให้การเดินทางล่าช้า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

โดยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีนั้น มีความยาวสะพาน 670 เมตร สะพานมีความกว้าง 20.60 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 77 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางเท้า ราวสะพาน และถนนต่อเชื่อมสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป