ทย.แจงสั่งย้ายรักษาการผอ.ท่าอากาศยานเบตง

ผู้ชมทั้งหมด 722 

กรมท่าอากาศยาน แจงกรณีมีคำสั่งย้าย ผอ.ท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาการ ผอ.ท่าอากาศยานเบตง ยันไม่เกี่ยวกับการให้บริการสายการบินนกแอร์

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีที่กรมท่าอากาศยานมีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง โดยมีการกล่าวถึงที่มาของคำสั่งและมีการพาดพิงบุคคลหลายท่านที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายนั้น กรมท่าอากาศยานขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่า กรมท่าอากาศยานได้มีคำสั่งให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ โดยให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบินนั้น เพื่อความเหมาะสมและเป็นรูปแบบของการบริหารงานบุคคลภายในของกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่าคำสั่งช่วยปฏิบัติราชการดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานเบตงแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่มีบุคคลภายนอกนำรถตู้เข้าไปในลานจอดอากาศยาน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบตามมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานเบตงได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน