ทล.จ่อเซ็น 10 ผู้รับเหมา สร้างมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว”

ผู้ชมทั้งหมด 1,190 

“กรมทางหลวง” เตรียมเซ็น 10 ผู้รับเหมาก่อสร้างมอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” UNIQ คว้างานตอน 6  ตอน 7 ITD ได้ ลงนามปีนี้ พร้อมเปิดบริการปี 68

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้รายชื่อผู้รับจ้างครบทั้ง 10 สัญญาแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงคมนาคม  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท

สำหรับ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (ยกระดับพระราม 2) ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้วทั้ง 10 สัญญา ประกอบด้วย  ตอน 1 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.20+295 – 22+474 ระยะทาง 2.179 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,757,675,000 บาท บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.22+474 – 24+670 ระยะทาง 2.196 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,861,800,000 บาท กิจการร่วมค้ากรุงธน-ไทย ประกอบด้วย บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, ตอน 3 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.24+670 – 25+734 ระยะทาง 1.064 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,300,000 บาท กิจการร่วมค้าวีเอ็น ประกอบด้วย บริษัท วิจิตรภัณฑ์ จำกัด และบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ส่วน ตอน 4 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.25+734 – 26+998 ระยะทาง 1.264 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,876,300,000 บาท บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, ตอน 5 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.26+998 – 28+664 ระยะทาง 1.666 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,903,900,000 บาท บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ตอน 6 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.28+664 – 29+772 ระยะทาง 1.108 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,865,000,000 บาท กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอเอสไอ ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ และบริษัท อสิตากิจ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด, ตอน 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.29+772 – 31+207 ระยะทาง 1.435 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,868,300,000 บาท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลีอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

นอกจากนั้น ตอน 8 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.31+207 – 33+366 ระยะทาง 2.159 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,910,000,000 บาท กิจการร่วมค้าซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี ประกอบด้วยบริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด และบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด  ,ตอน 9 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.33+366 – 35+511 ระยะทาง 2.145 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,859,870,000 บาท กิจการร่วมค้าซีเอ็มซี-ทีบีทีซี (บจก.เชียงใหม่คอนฯ + บจก.ร่วมค้า ทีบีทีซี) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ ตอน 10 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.35+511 – 36+645 ระยะทาง 1.134 กม. ค่างานก่อสร้าง 1,946,085,000 บาท กิจการร่วมค้าเอส.เค. (บจก.เสริมสงวน + บจก.เค.อาร์.ซีฯ) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรมทางหลวงมีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 64-67 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 66-67 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 68