ทล.เตรียมลงนามงานO&Mมี.ค.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,004 

กรมทางหลวงคาดลงนามงาน O&M มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี มี.ค.64 เบื้องต้นไม่พบปัญหางานก่อสร้างโยธา ส่วนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมากรณีปรับแบบสรุปข้อเท็จจริงแล้ว 10 ตอน ส่วน 7 ตอนที่เหลือคาดสรุปเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้ หวังส่งเข้าครม.ปลายเดือน มี.ค.64 ลงนามเม.ย.นี้

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. ในขณะนี้กรมทางหลวง (ทล.) ว่า งานก่อสร้างโยธาของโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมานั้นก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 20 ตอนจากที่แบ่งสัญญางานก่อสร้างเป็น 40 ตอน

ขณะที่ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการปรับแบบงานก่อสร้างโยธา 17 ตอนนั้นขณะนี้คณะกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปแล้วจำนวน 10 ตอนที่เหลือ 7 ตอนคาดว่าว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้คาดว่าการปรับแบบงานโยธาก่อสร้างทั้ง 17 สัญญานั้นวงเงินจะไม่เกิน 6,800 ล้านบาท โดยคาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ปลายเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ตนคาดว่าจะลงนามในสัญญางานติดตั้งระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M)โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ได้ราวเดือนเมษายน 2564 หลังจากนั้นส่งมอบพื้นที่ติดตั้งระบบ O&M ได้ และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งระบบพร้อมเปิดทดลองให้ใช้บริการปลายปี 2565 แล้วเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต้นปี 2566

ส่วนโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีปัจจุบันมีความคืบหน้าในงานก่อสร้างโยธากว่า 50% จากจำนวนที่แบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 25 ตอนนั้นก่อสร้างแล้วเสร็จ 4-5 ตอน ซึ่งงานก่อสร้างโยธาในเบื้องต้นนั้นยังไม่พบปัญหาที่จะต้องปรับแบบ อย่างไรก็ตามโครงการนี้คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญางาน O&M ได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบร่างสัญญา และเอกสารแนบท้ายเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ติดตั้ง O&M ได้ภายในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งหากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ปลายปี 2566

อนึ่งโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. นั้นกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR เป็นผู้ได้รับสัมปทานงาน O&M ซึ่งประกอบด้วย BTS บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ยื่นเสนอแบ่งเป็น มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – โคราช เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 21,329 ล้านบาท ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เสนอต่ำสุด 17,809 ล้านบาท ทั้ง 2 โครงการเป็นรูปแบบ PPP gross cost ให้สัมปทานเอกชนระยะเวลา 30 ปี