ทล.เปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ปริมาณจราจรกว่า 15,000 คันต่อวัน

ผู้ชมทั้งหมด 2,155 

กรมทางหลวง สรุปยอดผู้ใช้ทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หลังเปิดใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ พบมีปริมาณจราจรกว่า 15,000 คันต่อวัน พร้อมขอความร่วมมือใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์หมายเลข 6) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง – ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77.49 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันพบว่ามีปริมาณการจราจรเฉลี่ยประมาณวันละ 15,000-20,000 คัน/วัน

พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงนครราชสีมาในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้จัดรถวิทยุตรวจการณ์เขตหน่วยบริการคลองไผ่และหน่วยบริการจอหอ ออกตรวจบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 เพื่อดูแลความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ทาง และรักษาทรัพย์สินของกรมทางหลวงบนเส้นทาง

รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ใช้กล้องตรวจจับความเร็วทั้งขาออกและขาเข้าเพื่อเป็นการป้องปรามผู้ใช้ทางที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญสำหรับเส้นทางนี้  ทั้งนี้ ภาพรวมโดยทั่วไปของมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 หลังเปิดให้บริการนั้น พื้นผิวการจราจรมีสภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ สีตีเส้นและป้ายจราจรมีความชัดเจน นอกจากนี้ ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งทำการซ่อมแซมรั้วในบางจุดสำหรับการป้องกันสัตว์ประเภทต่าง ๆ เข้าสู่มอเตอร์เวย์ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย

นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมทางหลวงจะดำเนินการขยายช่องทางออกจากมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมืองปากช่อง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การจราจรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ได้ดำเนินการนำชุดเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2 เดือน และศูนย์ฯ จะได้เร่งการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือห้ามรถกระบะ (คอกเหล็กบรรทุกสูงเกิน 3 เมตรจากพื้นทาง) ใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)