ทล.เปิดไทม์ไลน์ประมูลมอเตอร์เวย์ M9 M5 1.09 แสนล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 960 

ทลเปิดไทม์ไลน์ประมูลโครงการมอเตอร์เวย์ M5 M9 มูลค่ารวม 1.09 แสนล้านบาท คาดทยอยประมูลไตรมาส3/65

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงแผนงานประกวดราคาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในปี 2565 โดยระบุว่า ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้คาดว่าจะสามารถเร่งประกวดราคาได้ 1 โครงการ คือ โครงการมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง (M9) ระยะทาง 38 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 56,035 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ ทล.ได้ศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ (FS) และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว และผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว 

ทั้งนี้มอเตอร์เวย์  M9 นั้นทาง ทล. ได้เสนอผลการศึกษารูปแบบการลงทุนให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว เบื้องต้นทราบว่าทางกระทรวงได้ส่งรายละเอียดผลการศึกษาให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)พิจารณารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ดพีพีพี) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกาศประกวดราคาได้ภายในช่วงไตรมาสที่ 3/2565 และรายงานผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในช่วงปลายปี 2565 โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี คาดเปิดให้บริการปี 2569

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M9 ช่วงบางขุน เทียน-บางบัวทอง วงเงิน 56,035 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างและงานระบบ 51,782 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดิน 4,253 ล้านบาท โดยใช้รูปแบบการร่วมลงทุน PPP Net cost อายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี อย่างไรก็ตามโครงการมอเตอร์เวย์ M9 นั้นจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ช่วงบางบัวทอง-บางปะอิน ระยะทาง 32 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 23,025 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการลงทุน

ส่วนความคืบหน้าแผนการลงทุนมอเตอร์เวย์ M5 ระยะทาง 22 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ปัจจุบันกรมฯอยู่ระหว่างสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการลงทุนของโครงการฯ แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นกรมฯจะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาได้เร็วๆนี้ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใน 30 วัน คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ดพีพีพี) จะพิจารณาผลการศึกษารูปแบบการลงทุนดังกล่าวภายในปลายปี 2565 หรือช้าสุดภายในต้นปี 2566 และเริ่มกระบวนการประกวดราคาและรายงานผลการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในช่วงต้นปี2566 หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี เปิดให้บริการปี2569 

นอกจากนี้แล้วมอเตอร์เวย์ M5 ยังได้ผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะใช้รูปแบบการร่วมลงทุน PPP Gross Cost อายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี