“ทศพร ศิริสัมพันธ์”นั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดปตท.

ผู้ชมทั้งหมด 1,102 

บอร์ด PTT ตั้ง “ทศพร ศิริสัมพันธ์” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการปตท.เริ่มตั้งแต่ 18 พ.ย. 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรม (บอร์ด) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT (วันที่ 18 พ.ย. 63) มีมติแต่งตั้งนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ปตท. และมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 63 หลังจากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) แล้ว ทั้งนี้ตำแหน่งประธานบอร์ดปตท.นั้นมีวาระ 4 ปี หรืออายุไม่เกิน 65 ปี

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 ที่ผ่านมาบอร์ด ปตท.ได้มีมติแต่งตั้งนายทศพรดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ สคร.ให้ความเห็นชอบ และ สคร. ได้แจ้งให้ความเห็นชอบมายัง ปตท.ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 63