ทสภ. เปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถโซน 2 ชั่วคราวรองรับช่วงปีใหม่ เริ่ม 25 ธันวาคมนี้

ผู้ชมทั้งหมด 622 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถโซน 2 (ส่วนต่อขยาย) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความหนาแน่นและรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยส่วนต่อขยายนี้สามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มเติมจำนวน 1,022 ช่องจอด

สำหรับพื้นที่จอดรถ ณ ทสภ. ประกอบด้วย อาคารจอดรถโซน 2 – 3,ลานจอดรถโซน 4-7,ลานจอดรถระยะยาวโซน A และ ลานจอดรถระยะยาวโซน C (เปิดให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวและยกเว้นค่าบริการ) รวมทั้งสิ้น 8 พื้นที่ มีช่องจอดรถรวมทั้งหมดจำนวน 9,075 ช่องจอด

ทั้งนี้เนื่องจากในเทศกาลปีใหม่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออก ภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง