ทอท.จ่อว่าจ้างไอเคโอทบทวนแผนแม่บทสุวรรณภูมิระยะที่ 3

ผู้ชมทั้งหมด 588 

ทอท.ระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์อุตสาหกรรมการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน จ่อว่าจ้างไอเคโอทบทวนแผนแม่บทสุวรรณภูมิระยะที่ 3 ขณะที่ส่วนต่อขยายทิศตะวันออก พร้อมชงบอร์ด มี.ค.66 ก่อนเริ่มสร้างปี 67 และเปิดให้บริการได้ในปี 71

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวตอนหนึ่งในพิธีเปิดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion and Reinventing for Aviation Sustainability” โดยมีผู้แทนภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 85,000 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ทำให้ต้องปรับตัวและแก้ปัญหาจากจำนวนผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ลดลง รวมทั้งส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ 

โดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของโลกดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ธุรกิจการบินและธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวและสามารถดำเนินกิจการได้ดีขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการเดินทาง ผ่านท่าอากาศยานเมื่อเดือนต.ค.65 มีปริมาณผู้โดยสาร รวม 3,031,971 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.62 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.- ก.ย.65 ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,229,399 คน ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานจะต้องมีแผนนโยบายและแนวทางในการฟื้นฟูและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการประชุม AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของทุกองค์กรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในระดับนานาชาติ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้

ด้าน นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า อยู่ระหว่างการออกแบบการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ซึ่งในเบื้องต้นกรอบวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 8 พันล้านบาท เป็นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินรวมของโครงการก่อสร้าง ทสภ. ระยะ(เฟส) ที่ 2 ในวงเงินกว่า 6.2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท. ในเดือน มี.ค.66 ก่อนนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป จากนั้นน่าจะสามารถเปิดการประกวดราคา(ประมูล) และคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในปี 66 ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี 67 และเปิดให้บริการประมาณปี 71 ซึ่งจะรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี ส่วนแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันตก (West Expansion) และส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศเหนือ (North Expansion) นั้น ต้องรอให้การดำเนินการทบทวนแผนแม่บท ทสภ. แล้วเสร็จก่อน

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะว่าจ้างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) วงเงินประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อทำการศึกษาทบทวน ซึ่งน่าจะลงนามสัญญาว่าจ้างได้ภายในเดือน ธ.ค.65 นี้ ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 9 เดือน แต่ในช่วง 6 เดือนแรก หรือประมาณกลางปี 66 ทอท.จะขอให้ส่งผลการศึกษาเบื้องต้นมาให้พิจารณาก่อน และเมื่อแล้วเสร็จทั้งหมดก็จะรู้ว่าแผนแม่บทฯ ใหม่ โดยเฉพาะการดำเนินการในระยะที่ 3 ซึ่งเดิมประกอบด้วย West Expansion, อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (SAT 2) และอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศใต้ จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่ายังจำเป็นต้องสร้าง North Expansion หรือไม่