ทอท.และสนามบิน 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 220 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดอุทัยธรรมาราม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีนายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ร่วมพิธี ซึ่งมียอดเงินร่วมทำบุญจาก ทอท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. และพนักงาน ทอท.รวมเป็นจำนวนเงิน 1,059,021.50 บาท เพื่อนำไปสร้างกำแพงวัดด้านทิศตะวันออก

 สำหรับท่าอากาศยานของ ทอท.อีก 4 แห่งได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดตำหนักสวนขวัญ (สิริมังคลาจารย์) จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่ายางหลวง จังหวัดเชียงราย วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และวัดโพธิ์ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยยอดเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักงานใหญ่ ทอท.และสนามบิน 6 แห่งรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 2,288,000.- บาท