“ทางหลวงชนบท”อัดงบ903ล้านขยายถ.ชัยพฤกษ์10เลน

ผู้ชมทั้งหมด 1,134 

“ทางหลวงชนบท” อัดงบ 903 ล้านบาทขยายถนนชัยพฤกษ์ 10 เลนเพิ่มความคล่องตัวแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด คาดเริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2564 นี้ เปิดใช้ปลายปี 2566

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทเตรียมดำเนินการขยายช่องจราจรถนนชัยพฤกษ์ จากถนนขนาด 6 ช่องจราจรเพิ่มเป็น 10 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่คาดว่าจะมีปริมาณที่หนาแน่นขึ้น เพิ่มความคล่องตัวของการจราจรบนถนนชัยพฤกษ์ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง จากปัจจุบันมีปริมาณจราจรกว่า 40,000 คันต่อวัน เนื่องจากการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่สองข้างทางมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ถนนชัยพฤกษ์มีสภาพการจราจรที่ไม่คล่องตัวและมีแนวโน้มที่จะติดขัดมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยสำหรับการขยายช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจรนั้นเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทางจากเชิงลาดสะพานพระราม 4 ถึงทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ รวมระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และงานปรับปรุงขยายผิวจราจรช่วงจากทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย-ไทรน้อย รวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร พร้อมงานก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางภูมิ รวมจำนวน 4 แห่ง

ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในเดือนมิถุนายน 2564 ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 2 ปี และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566

“ถนนชัยพฤกษ์เป็นถนนสายหลักในแนวตะวันออก – ตะวันตก พื้นที่ฝั่งเหนือของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านธุรกิจและสถานที่ราชการตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ ถนนชัยพฤกษ์จึงกลายเป็นเส้นทางสายแรกที่เชื่อมต่อย่านตัวอำเภอปากเกร็ดเข้ากับย่านตัวอำเภอบางบัวทองได้โดยตรงเริ่มมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตของที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องขยายถนน”