“ทางหลวงชนบท” ชวนล่องใต้เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง บนถนนสาย นศ.4070 นครศรีธรรมราช สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 483 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เชิญชวนล่องใต้ท่องเที่ยว “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย บนถนนสาย นศ.4070 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสัมผัสธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสนับสนุนสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “หมู่บ้านคีรีวง” ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขามีคลองสายเล็ก ๆ ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ ภูเขา ลำธาร ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนจนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน

นอกจากนี้ยังมีสะพานข้ามคลองปงและสะพานบ้านคีรีวง คลองท่าดี เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมให้สามารถแวะถ่ายรูปชมวิวมองเห็นภูเขา ป่าไม้นานาพันธุ์ ซึ่งมีคลองท่าดีเป็นคลองธรรมชาติมีแหล่งต้นน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลผ่าน มีกิจกรรม พายเรือ เล่นน้ำ โดยเฉพาะบริเวณหน้าฝาย ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านคีรีวงยังมีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ มีอาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม หรือที่เรียกว่า “สวมสมรม” ที่ปลูกพืชหลายอย่างในแปลงเดียวกัน ทำให้เก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปี มีทั้ง มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ฯลฯ ยังสามารถชิมผลไม้สด ๆ จากต้นได้ ตลอดจนยังมีผลไม้แปรรูป เช่น มังคุดกวน ทุเรียนกวน ทุเรียนกวนย่างและทุเรียนทอด หรือแวะชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชาวบ้าน อาทิ กลุ่มทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มทำสบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด แนะนำให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากนอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วยังเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการเดินทางมายัง “หมู่บ้านคีรีวง” จะเริ่มต้นจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชใช้ถนน ทล.4016 (ถนนกะโรม) ขับตรงไปถึงสามแยกบ้านตาล เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล. 4615 ขับตรงไป 9 กิโลเมตร จะเห็นป้ายเข้าสู่ชุมชนบ้านคีรีวง กลับรถและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย นศ.4070 ขับตรงไปประมาณ 7.5 กิโลเมตร ก็จะสามารถแวะพักผ่อนหรือถ่ายรูปเช็คอินกับสถานที่ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ทช. ยังได้ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 – 7584 – 5002 – 3