ทางหลวงบริการที่พักริมทาง8แห่งบนมอเตอร์เวย์สาย7 สาย9 ช่วงวันหยุดยาว 22-24 ต.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 513 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่ากองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 22-24 ตุลาคม 2565 นี้  โดยให้บริการที่พักริมทาง 8 จุด บนมอเตอร์เวย์สาย 7 (M7)  และมอเตอร์เวย์สาย 9 (M9) ตลอดเส้นทางตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ดังนี้

 Motorway ขาออก ได้แก่ จุดพักรถทับช้าง 1 (Rest Stop) กม.49+250 ,จุดพักรถลาดกระบัง 1 (Rest Stop) กม.21+600 ,สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง 1 กม.49+300 และจุดพักรถหนองรี 1 (Rest Stop) กม.71+700

 Motorway ขาเข้า ได้แก่ จุดพักรถทับช้าง 2 (Rest Stop) กม.48+300,จุดพักรถลาดกระบัง 2 (Rest Stop) กม.21+800 ,สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) บางปะกง 2 กม.49+300 และจุดพักรถหนองรี 2 (Rest Stop) กม.73+300

ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.1586 กด 7