“ทางหลวง” จัดรถบรรทุก “รับ –ส่ง ข้ามฟาก” บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

ผู้ชมทั้งหมด 968 

“ทางหลวง” ช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤตน้ำท่วม จัดรถบรรทุก “รับ –ส่ง ข้ามฟาก” บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แนะปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมเฝ้าระวังอุทกภัย 24 ชม.

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ทางหลวงบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ ทล.ได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัย

เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ทล. ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกโดยจัดรถบริการประชาชน  จัดรถบรรทุก “รับ – ส่ง ข้ามฟาก” พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย และจัดเจ้าหน้าที่มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็นแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งได้ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง

สำหรับในพื้นที่บางส่วนที่น้ำเริ่มลดลงได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดหลังน้ำท่วมในพื้นที่ ให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำ พร้อมเร่งระบายน้ำบำรุงรักษาเส้นทางที่ได้รับผลกระทบและติดตั้งป้ายเตือน อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1