“ท็อป โซลเว้นท์” รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก(CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 64

ผู้ชมทั้งหมด 508 

เมื่อเร็วๆนี้ นายอนวัช จันทร์ศักดิ์สูง กรรมการผู้จัดการบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 ในพิธีมอบประกาศนียบัตร CAC Certification Ceremony 2022 ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กร อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดพิธีการจัดผ่านระบบออนไลน์