ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้ ซาอุฯ กลับมาบินหนุนเศรษฐกิจฟื้น

ผู้ชมทั้งหมด 632 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้การที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines กลับมาทําการบินอีกครั้ง จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน ของประเทศไทย

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อํานวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีผู้ไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่เห็นด้วยที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงจากประเทศซาอุดีอาระเบียมายังประเทศไทย ซึ่งการไลฟ์สดดังกล่าวมีเนื้อหาที่อาจทําให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความสับสนได้ ซึ่งการที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines ได้กลับมาเปิดเส้นทางบินตรงมายังประเทศไทยอีกครั้ง เป็นผลมา จาก นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ได้เดินทาง เยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อฟื้นความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียนํามาสู่การฟื้นฟูความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในหลายด้าน รวมถึงส่งผลดี ต่อการดําเนินงานของ ทสภ. และ ทอท. โดยในส่วนของ ทสภ. เมื่อสายการบิน Saudi Arabian Airlines มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินประจํา เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้โดยสารเดินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบียจากการที่หยุดทําการบินมากว่า 32 ปี และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ ทอท. เพิ่มมาก ขึ้นในอนาคต

ในส่วนของประเทศไทยจะยิ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น จากการที่มีกลุ่ม นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากประเทศซาอุดีอาระเบียเข้ามา โดยกลุ่มหลักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มรักษาพยาบาล กิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกิจกรรมช้อปปิ้ง จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กรุงเทพมหานครภูเก็ต พัทยา พังงา กระบี่ เกาะสมุย และเชียงใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 1 ปีจะมี เม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในประเทศหลายพันล้านบาท

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า ดังนั้น การที่สายการบิน Saudi Arabian Airlines กลับมาทําการบินที่ ทสภ. จะส่งผลดีในแง่ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเชิญชวนและส่งเสริมให้ นักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริม ในการขยายตลาดนักท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป