ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจง! รถ Shuttle Bus รับผู้โดยสารล่าช้า เหตุการบินไทยขาดแคลนคนขับรถ

ผู้ชมทั้งหมด 361 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีรถ Shuttle Bus ไปรับผู้โดยสารลงจากเครื่องล่าช้า เหตุจาก ผู้ประกอบการภาคพื้น “การบินไทย” ขาดความพร้อมด้านแรงงาน และการจัดหารถ Shuttle Bus ให้เพียงพอต่อการให้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT (ทอท.) โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ผู้โดยสารใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อรอรถ Shuttle Bus มารับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ซึ่ง ทสภ. ได้ตรวจสอบพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทั้ง 2 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบิน WE137 เดินทางมาจากเชียงราย ถึง ทสภ. เวลา 22.25 น. และเที่ยวบิน WE047 เดินทางมาจากขอนแก่น ถึง ทสภ. เวลา 22.40 น. เข้าจอดที่หลุมจอดระยะไกลทั้ง 2 เที่ยวบิน

โดยสายการบินจัดรถ Shuttle Bus รับผู้โดยสารจากเครื่องบินมายังอาคารผู้โดยสารล่าช้า ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินไทยสมายล์ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดแคลนแรงงานขับรถ Shuttle Bus รับ-ส่งผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและจำนวนรถ Shuttle Bus มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหารถตู้มาเสริมการให้บริการ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการรับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ.ได้กำชับให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดหาบุคลากรและยานพาหนะให้เพียงพอแก่การให้บริการผู้โดยสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต