ท่าเรือ” โชว์ปีงบ’65 กำไร 6,286 ล้าน แนวโน้มปี 66 คาดส่งออกสินค้าโต 8.1%

ผู้ชมทั้งหมด 374 

ท่าเรือ” โชว์ผลประกอบการปีงบ’65 กำไร 6,286 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มปี 66 คาดว่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี ตามทิศทางเศรษฐกิจฟื้นตัว

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) กทท.มีผลการดำเนินงานให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.) เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

ทกท. เรือเทียบท่า 4,548 เที่ยว เพิ่มขึ้น 9.06% สินค้าผ่านท่า 18.67 ล้านตัน ลดลง 11.88% ตู้สินค้าผ่านท่า 1.28 ล้าน ที.อี.ยู. ลดลง 11.18% ทลฉ.  เรือเทียบท่า 10,124 เที่ยว เพิ่มขึ้น 4.69% สินค้าผ่านท่า 40.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.65% ตู้สินค้าผ่านท่า 8.73 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 4.73%

ทชส.  เรือเทียบท่า 2,005 เที่ยว ลดลง 10.13% สินค้าผ่านท่า 76,985 ตัน ลดลง 25.96% ตู้สินค้าผ่านท่า 2,735 ที.อี.ยู. ลดลง 46.00% ทชข.  เรือเทียบท่า 7 เที่ยว เพิ่มขึ้น 40.00% สินค้าผ่านท่า 40 ตัน เพิ่มขึ้น 42.86% ทรน.  เรือเทียบท่า 155 เที่ยว ลดลง 37.50% สินค้าผ่านท่า 66,837 ตัน ลดลง 48.06% ตู้สินค้าผ่านท่า2,423 ตู้ ลดลง 41.94%

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของ กทท. ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) มีเรือเทียบท่าที่ ทกท. และ ทลฉ. รวม 14,672 เที่ยว เพิ่มขึ้น 6.01% สินค้าผ่านท่า 59.23 ล้านตัน ลดลง 3.04% และตู้สินค้าผ่านท่า 10.01 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 2.39% ส่วนผลการดำเนินงานด้านการเงินในภาพรวมของ กทท. มีรายได้สุทธิ 16,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77% กำไร 6,286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าในปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ถึง 4.8) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวที่ร้อยละ 8.1 ต่อปี