นกแอร์ชงโมเดลบินเบตงยังมั่นใจเปิดธ.ค.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 1,124 

“คมนาคม”คาดสนามบินเบตงได้ใบรับรองสนามบินสาธารณะ พ.ย.นี้ ขณะที่ “นกแอร์” ชงรัฐสนับสนุนฟรีค่าธรรมเนียม3 ปี ขอการันตีผู้โดยสาร 75% เป็นเวลา 6 เดือน สัปดาห์หน้านัดถกรายละเอียดยึดโมเดล “แม่ฮ่องสอน” มั่นใจเปิดบริการ ธ.ค.นี้ 

นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.คมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงจ.ยะลา เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ขณะนี้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) อยู่ระหว่างการดำเนินงานขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภททัศนวิสัย ของระบบไฟนำร่อนลงด้วยสายตาแบบระบบ PAPI โดยกำลังประสานงานกับนายอำเภอเบตง เพื่อดำเนินการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางวิ่ง เพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(บวท.) จะเข้ามาทดสอบการบินต่อไป 

อย่างไรก็ตาม บวท. จะใช้เวลาบินทดสอบ 1 สัปดาห์ เมื่อแล้วเสร็จจะส่งรายงานผลการทดสอบการบินให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบคู่มือเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กพท. และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) โดยจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1 เดือน หากทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ ทาง กพท. จะออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ท่าอากาศยานเบตงได้ภายในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อจะได้เป็นท่าอากาศยานที่สามารถรองรับสายการบินที่จะเปิดทำการบินเที่ยวบินพาณิชย์ได้ 

ส่วนความคืบหน้าการเจรจากับสายการบินที่จะเปิดให้บริการที่ท่าอากาศยานเบตงนั้น ขณะนี้บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง อาทิ ขอสนับสนุนด้านการรับประกันจำนวนผู้โดยสาร บัตรโดยสารและที่นั่งในการทำ Block seat ในระยะแรกไม่น้อยกว่า 75% หรือ 65 ที่นั่ง เป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติการบินและระยะถัดไปอัตรา 60% หรือ 52 ที่นั่ง 

นอกจากนี้ยังขอยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี อาทิ ค่าภาษีสนามบิน ค่าบริการขึ้นลงอากาศยาน และค่าเช่าเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เป็นต้น ขณะเดียวกันยังขอลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ตามการขอรับสนับสนุนเหล่านี้จะช่วยทำให้บริษัทฯ บรรเทาภาระต้นทุนในการปฏิบัติการบิน และประคับประคองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ในสภาวะวิกฤติเช่นนี้ 

ทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้าจะนำข้อเสนอของบริษัทฯ นกแอร์ ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องการขอรับการสนับสนุนด้านการรับประกันจำนวนผู้โดยสาร เบื้องต้นทราบว่าการรับประกันจำนวนผู้โดยสาร เคยดำเนินการมาแล้วกับสายการบินที่จะมาเปิดทำการบินที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ดังนั้นจะไปพิจารณาว่าจะสามารถปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได้หรือไม่ ทั้งนี้จะพยายามเร่งรัดทุกเรื่องให้แล้วเสร็จ โดยยังมั่นใจว่าเดือน ธ.ค.นี้ จะสามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงได้ ตามแผนที่วางไว้