“นครชัยแอร์”เปิดเดินรถ1ก.ย. ย้ำ!!!คุมเข้มทุกมาตรการ

ผู้ชมทั้งหมด 510 

นครชัยแอร์ เปิดเดินรถ 1 ก.ย.นี้ ย้ำ!!! คุมเข้มทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า วันที่ 1 กันยายนนี้ นครชัยแอร์พร้อมเปิดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง ครอบคลุม ภาคอีสาน, ภาคเหนือ และภาคตะวันออก หลังจากศบค. คลายล็อกดาวน์ ให้ระบบขนส่งสาธารณะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ ทั้งนี้ นครชัยแอร์ ให้บริการเดินรถภายใต้มาตรการ ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ด้วยการจัดที่นั่งจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75 % ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีความจำต้องการเดินทาง

โดยสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทุกช่องทาง ผ่านช่องทาง Call Center 1624 , ผ่านเว็บไซต์  www.nakhonchaiair.com  , ผ่านหน้าเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา, NCA Social booking (LINE / Facebook) , NCA Mobile Application, ตัวแทนจำหน่ายตั๋วออนไลน์ และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com และสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วเก่าช่วงที่นครชัยแอร์หยุดให้บริการชั่วคราว แล้วยังไม่ได้ทำการเลื่อนวันที่เดินทาง สามารถนำตั๋วมาระบุวันที่เพื่อเดินทางได้ที่หน้าเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขาเท่านั้น

สำหรับมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในด้านมาตรฐานความปลอดภัยและ การดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด ทั้งการให้บริการในพื้นที่ และการให้บริการบนรถโดยสาร นครชัยแอร์ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ภาครัฐและกระทรวงคมนาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, งดการรับประทานอาหารบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถ เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส

โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น นครชัยแอร์ ปรับจุดพักรับประทานอาหารตามเที่ยวเวลารถออกเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดร้านอาหารตามเวลาเคอร์ฟิวด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวเวลาหลัง 17.30 น.ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ให้มามาก่อนเวลารถออก 15 นาที เพื่อรับประทานอาหารยังจุดรับประทานอาหารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยต้องScanQRCodeจากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Checkin/Checkout หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อและรถโดยสารจะจอดรับ-ส่งตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น