นายกฯ ตามความคืบหน้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจนบุรี เปิดใช้ฟรี 28 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67

ผู้ชมทั้งหมด 9,880 

นายกฯ ติดตามความคืบหน้ามอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เตรียมเปิดช่วงนครปฐม – กาญจนบุรี ให้ใช้ฟรีช่วงปีใหม่ 28 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 67 เปิดให้ทดลองใช้บริการตลอดสายภายในปลายปี 67 และเปิดบริการเต็มรูปแบบภายในปี 68

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้เดินทางร่วมกับคณะตรวจราชการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมจังหวัดกาญจนบุรี และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สาย  บางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมของนายกรัฐมนตรี และคณะกับส่วนราชการในจังหวัด ได้รับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมจังหวัดกาญจนบุรี มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ ด้านเกษตรกรรม และแนวทางการลงทุนธุรกิจประเภทใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพในด้านการค้าชายแดนการท่องเที่ยว เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีศักยภาพการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นกิจกรรมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีความได้เปรียบเชิงโลจิสติกส์ ในการเชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ ท่าเรือแหลมฉบัง สู่ทวาย ประเทศเมียนมาร์ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่สำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุอยู่ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุน โดยได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปิดทดสอบระบบให้ประชาชนทดลองใช้บริการตลอดทั้งสายทางได้ในปลายปี 2567 ก่อนเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบเริ่มเก็บเงินค่าผ่านทางภายในปี 2568 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงหมายเลข 338 (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) และทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด   พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่ ตอน  13 บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางนครปฐมฝั่งตะวันตก ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม – ตอน 23 บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางกาญจนบุรี ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) ตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครปฐม – จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มความสะดวกและช่วยลดระยะเวลาเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดกาญจนบุรี