นายกฯ เตรียมเดินทางไปอเมริกา Roadshow โครงการแลนด์บริดจ์ 13 พ.ย. นี้

ผู้ชมทั้งหมด 814 

“สุริยะ” เผยเตรียมเดินทางพร้อมนายกรัฐมนตรีไป Roadshow โครงการแลนด์บริดจ์ 13 พ.ย. นี้ เชิญชวนนักลงทุนสหรัฐอเมริการ่วมลงทุน เพื่อเป็นช่องทางการค้าแห่งใหม่สำหรับขนถ่ายสินค้าหลักระดับภูมิภาค และเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และตน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะเดินทางไปจัดงาน Thailand Landbridge Roadshow ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Ritz Carlton เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยภายในงาน Thailand Landbridge Roadshow ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะเจ้าภาพจัดงานจะร่วมกันให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ อาทิ โอกาสทางธุรกิจ รูปแบบการลงทุน ศักยภาพทำเลที่ตั้งของพื้นที่โครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ โดยมีนักลงทุนภาคธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ทั้งสายการเดินเรือ ผู้บริหารท่าเรือ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มผู้ลงทุนด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการ Landbridge นักลงทุนต่างให้ความสนใจอย่างมากับโอกาสในการลงทุนของโครงการนี้ โดยใน  อนาคตโครงการ Landbridge จะเป็นช่องทางการค้าแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าหลักระดับภูมิภาคและจะเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย และช่วยลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง อีกทั้งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการค้า ประกอบด้วย เขตการค้า เมืองท่าและเขตอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม ได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้นานาประเทศได้รู้จักโครงการเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้มีนักลงทุนจากหลากหลายประเทศต่างให้ความสนใจโครงการเป็นอย่างมาก อาทิ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝั่งตะวันออกกลาง และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น