บขส.ตรวจเข้มผู้โดยสารไปภูเก็ตต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็ม

ผู้ชมทั้งหมด 480 

บขส. กำชับพนักงานตรวจเอกสารยืนยันการเดินทางตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตก่อนขายตั๋วให้ผู้โดยสาร กำหนดต้องผ่านเกณฑ์ 1 ใน 4 คุณสมบัติ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข บขส. ได้กำชับให้พนักงานจำหน่ายตั๋ว พนักงานปล่อยรถ และพนักงานประจำรถ ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีน ชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14 วัน

2.เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน 3.ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 4.ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ โดยผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารข้างต้นต่อพนักงานจำหน่ายตั๋ว จึงจะซื้อบัตรโดยสารในเส้นทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารถึงปลายทางแล้วไม่สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ เนื่องจากต้องแสดงเอกสารข้างต้นต่อพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต  

ปัจจุบัน บขส. เปิดให้บริการเดินรถเส้นทาง หมอชิต 2 – ภูเก็ต วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ) ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 โดยรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ หมอชิต 2 เวลา 18.00 น. และออกจากสถานีเดินรถภูเก็ต เวลา 18.04 น. อัตราค่าโดยสาร 637 บาทต่อเที่ยว ทั้งนี้ รถโดยสาร บขส. ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ประเภทยานพาหนะ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน  SHA  สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจองตั๋วได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ , ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

ทั้งนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือหมอชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง