บวท.คาดช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 10,668 เที่ยวบิน

ผู้ชมทั้งหมด 163 

บวท. คาดช่วงเทศกาลลอยกระทง 24-28 พ.ย. 66 จะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 10,668 เที่ยวบิน พร้อมเตรียมมาตรการรองรับความปลอดภัยกิจกรรมการปล่อยโคมลอย และโคมควัน

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2566 หลายจังหวัดได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งมีการเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมงานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ บวท.ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ช่วงระหว่างวันที่ 24 – 28  พฤศจิกายน 2566 จะมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 10,668 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,150 เที่ยวบิน โดยสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 6 อันดับ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 4,277 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 2,831 เที่ยวบิน สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 1,250 เที่ยวบิน สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 783 เที่ยวบิน สนามบินสมุย มีปริมาณเที่ยวบิน 326 เที่ยวบิน และสนามบินเชียงราย มีปริมาณเที่ยวบิน 188 เที่ยวบิน

พร้อมกันนี้บวท. ยังได้เตรียมบริหารจัดการการเดินอากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทงโดยวางแผนบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ประกอบด้วย การกำหนดพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษการกำหนดพื้นที่ปลอดภัยคือบริเวณแนวขึ้น – ลงของเครื่องบิน และบริเวณโดยรอบสนามบิน และการกำหนดช่วงเวลาให้เครื่องบินหลีกเลี่ยงทำการบินในช่วงเวลาที่มีกิจกรรม อีกทั้งจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บวท. ขอความร่วมมือจากประชาชน หากต้องการจัดกิจกรรมขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นล่วงหน้าตามประกาศจังหวัด และประสานไปหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อออกข่าวประกาศนักบินให้ทราบทั่วกัน

บวท. มีความตั้งใจที่จะบริหารจราจรทางอากาศของไทยให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างความปลอดภัยทางการบินให้ควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ให้เกิดความเรียบร้อยและดำเนินไปได้ด้วยดี ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการจัดการในช่วงเทศกาลควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยของทุกเที่ยวบิน