บวท.-สนามบินอู่ตะเภาร่วมกันพัฒนาโครงการอู่ตะเภา 

ผู้ชมทั้งหมด 749 

บวท.-ท่าอากาศยานอู่ตะเภาร่วมกันพัฒนาโครงการอู่ตะเภา รองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินจากจีน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. พร้อมด้วย นายสุรพล คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ บวท. เข้าร่วมประชุมกับ พล.ร.อ.สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (กทภ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทภ. โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาร่วมกันในโครงการอู่ตะเภาช่วงเวลาก่อนเปลี่ยนผู้ดำเนินการสนามบินเป็น UTA เพื่อสนับสนุนการบิน มุ่งเน้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ จากเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะเที่ยวบินจากประเทศจีน และการพัฒนาส่งเสริมให้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO  (Maintenance, Repair and Operating) 

ทั้งนี้ บวท. อยู่ระหว่างการออกแบบเส้นทางการบินเข้า-ออก และเส้นทางการบินคู่ขนานไปยังประเทศจีน รองรับปริมาณเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ให้แก่ประเทศไทย นอกจากนั้น บวท. ยังสนับสนุนแผนการพัฒนาต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน โดยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ไปให้ความรู้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กทภ. เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ในการรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย