บวท. สรุปเที่ยวบินช่วงตรุษจีน 5,450 เที่ยวบิน เดินทางไปภูเก็ตมากสุด

ผู้ชมทั้งหมด 462 

บวท. สรุปปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลตรุษจีน รวม 5,450 เที่ยวบิน ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่มีการเดินทางมากที่สุด และคาดการณ์ช่วงกลางปีปริมาณเที่ยวบิน 1,500 – 2,000 เที่ยวบินต่อวัน

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ด้านปฏิบัติการ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน) มีปริมาณเที่ยวบินรวม 5,450 เที่ยวบิน ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางช่วงเทศกาลตรุษจีนในสถานการณ์ปกติ ก่อนโควิด 19  ที่มีเที่ยวบินพิเศษ (Extra Flight) เพิ่มขึ้นจากตารางบินปกติ โดยเฉพาะเที่ยวบินต้นทางและปลายทางจากจีน แต่ในปีนี้เป็นการเดินทางภายในประเทศไปยังเมืองท่องเที่ยว โดยภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่มีการเดินทางมากที่สุด เฉลี่ย 130 เที่ยวบินต่อวัน รองลงมาเป็นเชียงใหม่ เฉลี่ย 100 เที่ยวบินต่อวัน

นายทินกร กล่าวเพิ่มเติมว่า การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน โดยขณะนี้การเดินทางส่วนใหญ่เป็นการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งในภาพรวมปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างชะลอตัว ตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมามีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,100 เที่ยวบินต่อวัน และคาดว่ากลางปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 เที่ยวบินต่อวัน

ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศขณะนี้มีปริมาณเฉลี่ย 300 เที่ยวบิน ต่อวัน และคาดการณ์ว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็น 500 เที่ยวบินต่อวัน ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าปริมาณเที่ยวบินโดยรวมอาจเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 เที่ยวบินต่อวัน หากไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการเดินทางในรูปแบบ Private Jet และ Charter Flight เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ บวท. ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านระบบอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านอัตรากำลังที่ได้วางแผนจัดอัตรากำลังให้เพียงพอพร้อมรับทุกสถานการณ์ ด้านมาตรการรองรับการจราจรทางอากาศ เพื่อให้การบริหารจราจรทางอากาศมีความเหมาะสม ปลอดภัย และไม่เกิดความล่าช้า รวมทั้งด้านมาตรการเชิงป้องกันโควิด 19 ที่ได้เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดอันจะส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมดีขึ้นด้วย