บวท. แจงสงกรานต์เที่ยวบินคึกคักตามคาด ภูเก็ต ครองแชมป์สนามบินภูมิภาคเที่ยวบินมากสุด

ผู้ชมทั้งหมด 120 

บวท. สรุปปริมาณเที่ยวบินช่วงสงกรานต์ 67 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 16,207 เที่ยวบิน สนามบินภูมิภาค “ภูเก็ต” ครองแชมป์เที่ยวบินมากสุดรวม 2,103 เที่ยวบิน รองลงมาเป็นสนามบินเชียงใหม่

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (กอญ.บวท.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บวท. ได้ดำเนินการให้บริการการเดินอากาศแก่เที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วยความปลอดภัย

โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 16,207 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,315 เที่ยวบิน ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าจะปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2566 โดยสนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้นตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6,795 เที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง รวม 4,373 เที่ยวบิน และในส่วนของสนามบินภูมิภาค สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินรวม 2,103 เที่ยวบิน รองลงมาเป็นสนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 1,348 เที่ยวบิน และสนามบินสมุย 581 เที่ยวบิน ตามลำดับ 

นายณพศิษฏ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บวท. ยังคงรักษามาตราฐานการให้บริการการเดินอากาศ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกเที่ยวบิน โดยนำเทคโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสายการบิน ท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา