บอร์ดเอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ผู้ชมทั้งหมด 1,240 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ ประกอบด้วย นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล นายสุรชัย นิ่มละออ เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน นายปรเมศวร์ นิสากรเสน เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้ง นายสุรชัย นิ่มละออ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566