บอร์ด ปตท. เคาะเลือก “คงกระพัน อินทรแจ้ง” นั่ง CEO ปตท. คนที่ 11

ผู้ชมทั้งหมด 962 

บอร์ด ปตท. เคาะเลือก “คงกระพัน อินทรแจ้ง” นั่ง CEO ปตท.คนที่ 11 แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพ.ค.นี้

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (บอร์ด ปตท.) วันนี้ (25 ม.ค.2567) มีมติเห็นชอบให้ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนปัจจุบันที่จะครบวาระ 4 ปี ในเดือน พ.ค. 2567

โดย ตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือ จนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

สำหรับนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และยังเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกหม้อของปตท.ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานของกลุ่ม ปตท.เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 ปตท. ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” คนที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566- 3 ม.ค. 2567 โดยมีผู้ยื่นสมัครจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

2. ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.

3.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

4.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

5.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC