บอร์ด และผู้บริหาร GGC ร่วมวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2

ผู้ชมทั้งหมด 423 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมงานในพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2” (Polylactic Acid หรือ PLA) ของบริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์