บอร์ด AOT ไฟเขียวกู้กรุงไทย–ออมสิน 25,000 ล้านบาท

ผู้ชมทั้งหมด 716 

บอร์ด AOT ไฟเขียว กู้ยืมเงิน 25,000 ล้านบาทเสริมสภาพคล่อง แบ่งเป็นการกู้เงินธนาคารกรุงไทย 20,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินร 5,000 ล้านบาท คาดเริ่มทยอยกู้งวดแรกไตรมาส1/65  

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด AOT) มีมติให้ AOT กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน วงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการทั่วไป และหรือเพื่อดำเนินโครงการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

โดยแบ่งการกู้ยืมเงินออกเป็น ธนาคารกรุงไทย วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งรวมสินเชื่อระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยจะทยอยเบิกเงินกู้งวดแรกภายในไตรมาส 1/2565 และชำระคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนภายในปี 2566 ขณะที่ธนาคารออมสินจะทำการกู้ยืมเงิน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาว 3 ปี โดยจะมีการเบิกจ่ายเงินกู้งวดแรกในเดือนกันยายน 2565 และจะทยอยเข้ามาเพื่อเสริมสภาพคล่องจนถึงปี 2567

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่า เมื่อเปิดประเทศ และสถานการณ์การบินกลับมาปกติ การแพร่ระบาดของโควิด – 19 น้อยลง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2566 AOT จะมีผู้โดยสารกลับมาใช้บริการผ่าน 6 สนามบินของ AOT รวมกว่า 118 ล้านคนต่อปี จากที่ในปี 62 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน สนามบิน AOT รวมกว่า 142 ล้านคนต่อปี โดยมั่นใจว่าในปี 2566 AOT จะหยุดขาดทุน