บอร์ด BANPU มีมติตั้ง “สินนท์ ว่องกุศลกิจ” นั่ง CEO แทน “สมฤดี ชัยมงคล” มีผล 2 เม.ย. 67

ผู้ชมทั้งหมด 586 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสมฤดี ชัยมงคล โดยให้มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 (หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) เป็นต้นไป

อนึ่งนายสินนท์ เป็นบุตรชายของนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง BANPU ซึ่งปัจจุบันนายสินนท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปูเน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน