บอร์ดITELไฟเขียวย้ายเทรดจาก mai ไป SET

ผู้ชมทั้งหมด 828 

บอร์ด ITELอนุมัติย้ายเทรดจาก mai ไป SET มุ่งต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผลักดันรายได้โตต่อเนื่อง คาดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันจะเพิ่มเป็น10-15%

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ  ITEL จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป โดย ITEL จะสามารถดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะเพิ่มเสถียรภาพต่อราคาหุ้น โดยคาดหวังสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันเป็น10-15% จากปัจจุบันประมาณ 8% เสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงิน โดยบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตต่อเนื่อง และยั่งยืน

อีกทั้งการลงทุนที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดสภาพคล่องที่มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัทนำไปสู่มูลค่าตามราคาตลาดที่สูงขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหุ้น และทุนจดทะเบียน เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถรุกขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การดำเนินงานในด้านรายได้ และกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง