“บางจาก”มอบบัตรเติมน้ำมันสนับสนุน41หน่วยงานสู้โควิด-19

ผู้ชมทั้งหมด 688 

บางจากฯ ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันจากโครงการส่งน้ำมันปันน้ำใจ x2 สนับสนุน 41 หน่วยงานและทีมอาสาสมัครในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบัตรเติมน้ำมันในโครงการ “ส่งน้ำมัน.. ปันน้ำใจ x2 คุณช่วยเท่าไหร่ บางจากร่วมสมทบเพิ่มให้เท่านั้น” แก่หมอแล็บแพนด้า ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อใช้ในภารกิจรับ-ส่ง ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และภารกิจที่เกี่ยวข้อง

สำหรับยอดรวมน้ำใจจากประชาชนที่ร่วมสนับสนุนและการบริจาคคะแนนของสมาชิกบัตรบางจากในโครงการนี้ หลังจบโครงการและบางจากฯ สมทบแล้วมีมูลค่ารวม 1,729,544.06 บาท โดยบางจากฯ ได้จัดทำบัตรน้ำมันส่งมอบแก่กลุ่มอาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ สำหรับใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ตั้งแต่


การรับ-ส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา การส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้าน การส่งไปรักษาที่ภูมิลำเนา การตรวจหาเชื้อเชิงรุก การส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ป่วย การส่งชุด Home Care ให้ผู้ป่วยที่บ้าน ไปจนถึงการรับ-ส่งผู้เสียชีวิตไปฌาปนสถาน และการฌาปนกิจ รวม 41 หน่วยงาน อาทิ หมอแล็บแพนด้า เพจอีจัน เพจเส้นด้าย เราต้องรอด องค์กรทำดี อาสาดุสิต โครงการแท็กซี่ฉุกเฉิน รถอาสาพยาบาลวัยรุ่นนิมิบุตร และวัดต่างๆ เป็นต้น

โดยก่อนหน้าที่จะจัดทำโครงการนี้ บางจากฯ ได้สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันให้โครงการรถพยาบาลอาสา และโครงการอื่นๆ ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับโควิด-19 ไปแล้วรวมกว่า 500,000 บาทในปี 2564 นี้ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรง บางจากฯ ยังมีโครงการที่จะสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันเพื่อภารกิจเกี่ยวกับโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป