บางจากฯ คว้าประเมินอันดับ Top 2  ธุรกิจที่มีความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global CSA

ผู้ชมทั้งหมด 272 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับโลกจาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment (S&P Global CSA) ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI  โดยได้คะแนนการประเมิน S&P Global Sustainability 2023 ติดอันดับ Top 2 ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing นับเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในระดับสากลของบางจากฯ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้นอกจากจะเป็นปีแห่งความสำเร็จของบางจากฯ ในการขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาสมดุลจากความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ (Energy Trilemma) แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการรักษาสมดุลของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลธุรกิจที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม บางจากฯ ได้รับการจัดอันดับ S&P Global Sustainability ติดอันดับ Top 2 ของโลกจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม  Oil & Gas Refinery and Marketing  จากการประกาศผลคะแนนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ หรือ ESG (Environmental, Social, Governance & Economic) โดย S&P Global องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

บางจากฯ ได้เข้าร่วมรับการประเมินของ S&P Global ที่พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ซึ่งปี 2023 ได้รับการจัดอันดับสูงสุดตั้งแต่ร่วมประเมินมา เป็นอีกบทพิสูจน์ในแนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่บางจากฯ ให้ความสำคัญทั้งการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม และการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็น DNA ของการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

“ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เราได้รับการยอมรับและรางวัลต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ซึ่งไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเดินหน้าสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความแข็งแกร่งให้กับบางจากฯ และสังคมโดยรวม”