บางจากฯ คว้ารางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

ผู้ชมทั้งหมด 913 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยมีผลคะแนนรวมสูงสุดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย ในงานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแชงกรีลา เมื่อเร็วๆ นี้