บางจากฯ คว้า 6 รางวัลระดับภูมิภาค Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 

ผู้ชมทั้งหมด 220 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลความเป็นเลิศระดับภูมิภาคเอเชีย ในการประกาศรางวัล Asian Excellence Awards ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ในงาน 13th Asian Excellence Award 2023 Asia : Leading the Way ที่โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท ฮ่องกง

บางจากฯ ได้รับรางวัล Asian Excellence Awards 2023 จำนวน 6 รางวัล (รางวัลประเภทบุคคลและองค์กร) สะท้อนความเป็นผู้นำของบางจากฯ ในด้าน ESG และความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ดังนี้

รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล

1.รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) (ปีที่ 8) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์รวมถึงส่งมอบผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

2.รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) (ปีที่ 5) นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจากฯ ในฐานะผู้มีบทบาทในการบริหารด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกับนักลงทุนและผู้มีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.รางวัล Best Investor Relations Professional มอบให้บุคคลดีเด่นด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

รางวัลประเภทองค์กร จำนวน 3 รางวัล

4.รางวัล Asia’s Best CSR (ปีที่ 3) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย

5.รางวัล Best Environmental Responsibility (ปีที่ 7) รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

6.รางวัล Best Investor Relations Company (ปีที่ 9) บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดขึ้นโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม งานนักลงทุนสัมพันธ์