บางจากฯ จับมือโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาและกีฬาให้กับเยาวชน

ผู้ชมทั้งหมด 572 

บางจากฯ หนุน โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เข้าถึงการศึกษาและกีฬา ให้นักเรียนในสังกัดสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก เสริมทักษะกิจกรรมและการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นางยุบล บุญอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ร่วมลงนามความร่วมมือในการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เป็นนักกีฬาในสังกัดสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก เข้าศึกษาที่โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมระยะเวลา 6 ปี จากการที่บริษัท บางจากฯ ได้จัดตั้งสโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการเสริมทักษะด้านฟุตบอล เปิดโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับประเทศ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ นับเป็นการสร้างโอกาสทั้งการศึกษาและกีฬาไปพร้อมกัน

บางจากฯ และโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย จะร่วมให้การสนับสนุนทั้งในด้านค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา การจัดการด้านการเรียนการสอนนอกเวลา การประสานงานด้านการฝึกซ้อม – แข่งขันกีฬาฟุตบอล การรายงานผลการเรียน ชุด-อุปกรณ์ ยานพาหนะการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งจะเริ่มรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป และสิ้นสุดในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2570