บางจากฯ จับมือ MTEC ร่วมจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผู้ชมทั้งหมด 1,302 

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “การพัฒนาระบบการจัดการของเสียจากธุรกิจโรงกลั่นด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นอีกทางเลือกใหม่ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการเกิดของเสีย ควบคู่ไปกับการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก เมื่อเร็วๆ นี้