บางจากฯ ชวนร่วมสัมมนาประจำปี 2 พ.ย. 65 ประสานเทรนด์โลก หนุนมั่นคงด้านพลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 395 

บางจากฯ เชิญร่วมงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 12 “Energy Security and Carbon Sequestration” 2 พ.ย. 65 รวมเทรนด์โลกด้านความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญร่วมงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Energy Security and Carbon Sequestration” เพื่อนำเสนอข้อมูลล่าสุดทั้งในระดับโลกและระดับประเทศเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เกิดสมดุลและสร้างความยั่งยืนให้โลก ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้นที่ 8 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

นำโดย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าว Keynote Address ร่วมด้วยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมอัพเดตประเด็นสำคัญระดับโลกและเทคโนโลยีที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บางจากฯ จัดสัมมนาประจำปีเพื่อสะท้อนให้สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ควรตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขหรือพัฒนา เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เช่น เรื่องปัญหาการจัดการขยะ ภัยแล้ง การจัดการน้ำ นวัตกรรมและภาวะโลกร้อน

สำหรับผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.bangkokbiznews.com/seminar/bangchak2022