บางจากฯ ชวนสนับสนุนพัฒนาเยาวชน ผ่าน “กล่องปันสุข” ในร้านกาแฟอินทนิล

ผู้ชมทั้งหมด 727 

มูลนิธิใบไม้ปันสุข เชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทย ผ่าน “กล่องปันสุข” ผลิตจากขวดนมใช้แล้ว จากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง บางจากฯ และ SCGC ที่ร้านกาแฟอินทนิล 200 สาขา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการมูลนิธิใบไม้ปันสุข นายวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด และ นายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Head of ESG office บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบ “กล่องปันสุข” จากความร่วมมือพัฒนาระหว่าง บางจากฯ เอสซีจี เคมิคอลส์ และมูลนิธิฯ สำหรับวางในร้านกาแฟอินทนิล เพื่อใช้รับบริจาคสนับสนุนการศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมของมูลนิธิฯ และส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทย ที่ร้านอินทนิลทั่วประเทศ เสริมด้วย QR Code เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับวิถีใหม่ให้กับผู้ที่ประสงค์จะโอนเงินบริจาคอีกช่องทางหนึ่ง

นางกลอยตา กล่าวว่า ตลอด 5 ปี ที่มูลนิธิใบไม้ปันสุข โดยกลุ่มบริษัทบางจาก มีภารกิจสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน ทั้งการอ่านเขียน การปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเกษตร มูลนิธิฯ ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแรงจนมีแนวปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ดี สร้างความยั่งยืนให้กับเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง และมีแผนงานที่จะขยายโครงการไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนร่วมสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่าน “กล่องปันสุข” ณ ร้านกาแฟอินทนิล เพื่อร่วมกันส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยร่วมกัน

 นายวิษณุ กล่าวเสริมว่า ร้านกาแฟอินทนิล คือ แบรนด์กาแฟรักษ์โลก ที่พยายามจัดการของเสียในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของสังคม    การรวบรวมขวดนมและแกลลอนนมมาพัฒนาเป็น “กล่องปันสุข” เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย  ผมยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้กับทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันภายใต้การดำเนินธุรกิจในทุกวัน

นายกฤษดา กล่าวทิ้งท้ายว่า SCGC เล็งเห็นว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่และเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไข Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเรื่องที่ SCGC ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นโอกาสทางด้านธุรกิจและเป็นทางออกที่ทุกธุรกิจต้องประยุกต์ใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โครงการ Hotels and Café love the Earth เป็นหนึ่งในโครงการที่ SCGC ได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มโรงแรมและคาเฟ่ รวมถึงร้านกาแฟอินทนิล ช่วยพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ซึ่ง “กล่องปันสุข” เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ของร้านกาแฟอินทนิล และ Wake Up Waste สตาร์ทอัพของ SCGC ที่พัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อให้การเข้าถึงการรีไซเคิลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

“กล่องปันสุข” ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากขวดนมพลาสติกที่ใช้แล้ว จำนวน 5 ขวด โดยการเก็บรวบรวมของพนักงานร้านกาแฟอินทนิล ที่ช่วยกันคัดแยกขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ปลูกฝังความเข้าใจให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุด ซึ่งกล่องปันสุข 1 กล่อง ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลจากขวดนมจำนวน 5 ขวด โดยปัจจุบัน ร้านอินทนิลในพื้นที่ปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ “Hotels and Cafe love the Earth” ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 และโครงการนี้ได้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าโครงการรวมกว่า 4,700 กิโลกรัม

เชิญชวนร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านกล่องปันสุขในร้านกาแฟอินทนิล 200 สาขา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป  ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/baimaipunsook/  และ https://th-th.facebook.com/inthanincoffee/