บางจากฯ ชู Carbon Markets Club จัดสัมมนาออนไลน์แบ่งปันความรู้เรื่องตลาดคาร์บอนในระดับภูมิภาค

ผู้ชมทั้งหมด 649 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน Carbon Markets Club (CMC) และ Mr. Chew Hwee Yong, Global Markets Director, Enterprise Singapore ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ DID YOU KNOW? Webinar Series ของ Carbon Markets Club ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Leveraging Regional Collaboration in Carbon Services for Sustainable Growth” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง Carbon Markets Club และ Enterprise Singapore หน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์ที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาองค์กรธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความรู้และความก้าวหน้าในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นางกลอยตา ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ Thailand Climate Goals and Carbon Markets Club ร่วมกับวิทยากรจากบริษัทชั้นนำในธุรกิจตลาดคาร์บอนของสิงคโปร์ เช่น Climate Impact X, South Pole และ Keppel Infrastructure เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การซื้อขายคาร์บอน เครดิตในระดับภูมิภาค ผ่านระบบซื้อ-ขาย (Exchange Market) ตามภาคบังคับ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังมากกว่า 100 คนจากทั้งไทยและสิงคโปร์

ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Mandatory Carbon Market) หรือ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถนำมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่กฎหมายบังคับ (Legally Binding Target) หรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศ