บางจากฯ ช่วยเกษตร เติมน้ำมันครบ 300 บาทรับฟรีไข่ไก่ 4 ฟอง

ผู้ชมทั้งหมด 740 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ขยายวงกว้างทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการรับซื้อไข่ไก่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งขณะนี้มีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบ  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รับซื้อไข่ไก่มาสมนาคุณสมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันทุกชนิดตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับฟรีไข่ไก่ 4  ฟอง  มูลค่า 14 บาท ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด ณ  สถานีบริการน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ  ดูรายละเอียดได้ที่ www.bangchakmarketplace.com