บางจากฯ ติดอันดับ Fortune Southeast Asia 500

ผู้ชมทั้งหมด 45 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากที่สุด 500 แห่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งแรกของนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) โดยบางจากฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 24

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของบางจากฯ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์จูนอยู่ใน 25 อันดับแรก (Top 25) ของ 500 บริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดดเด่นจากกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจที่หลากหลาย สะท้อนความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน นวัตกรรมสีเขียว และความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เป็นผลจากความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ที่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบางจากฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”

Fortune 500 Southeast Asia เป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนิตยสารฟอร์จูน สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เริ่มต้นจัดทำครั้งแรกในปี 2567 เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ของบริษัทในแต่ละปี ฟอร์จูนให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้ได้มีความสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกจากการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานการผลิต และเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว การที่บางจากฯ ได้รับเลือกให้ติดอันดับทรงเกียรตินี้ ตอกย้ำถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค