บางจากฯ ต่อยอดปันกันอิ่มเฟส 3 ส่งอิ่มทั่วไทยใน 4 ภาค

ผู้ชมทั้งหมด 575 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “บางจากปันกันอิ่ม ทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 ต่อยอดกระจายความช่วยเหลือสู่จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั่วประเทศ อุดหนุนอาหารจากร้านค้ารายย่อย ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ศูนย์ฉีดวัคซีน ชุมชนต่างๆ ฯลฯ เพื่อร่วมบรรเทา ผลกระทบทาง เศรษฐกิจของผู้ค้าขาย ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งกำลังใจ และคำขอบคุณให้บุคลากรและอาสาสมัครด้านสาธารณสุข รวมถึงช่วยเหลือปากท้องของ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19 และขณะนี้ยังมีโครงการปันกันอิ่มรอบพื้นที่โรงกลั่นอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการบางจากปันกันอิ่มที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการปันกันอิ่มรวมกว่า 50,000 อิ่ม อุดหนุนร้านค้าไปกว่า 100 ร้าน และนำส่งผู้รับมากกว่า 50 หน่วยงาน และ 120 ชุมชน